Công ty : Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Fushun Bright
Địa chỉ nhà : 55-1 Đường Qianjin, Quận Xinfu, Phủ Thuận, Liêu Ninh
Điện thoại : +86-024-52368106
e-mail : cnbrtsummer@gmail.com
Hạ Hạ
Chức vụ Quản lý kinh doanh
điện thoại di động +86-13841389007
E-mail cnbrtsummer@gmail.com
QQ 1539947996
Whatsapp +8613841389007
Wechat xyt89007
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật